Głównym celem naszych placówek jest prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej i promocyjnej, a także upowszechnianie kultury w środowisku lokalnym, tworzenie warunków do aktywności twórczej, zachowanie tradycji i przekazu dziedzictwa kulturowego. Oferujemy wiele ciekawych zajęć dla różnych grup wiekowych. Zapraszamy do zapoznania się z działalnością sekcji.

MIEJSKI DOM KULTURY W PIEKARACH ŚLĄSKICH

 PIEKARSKIE KLACHULE
Zespół zaistniał w 1982 r. z inicjatywy Marii Kopeć i członków „Klubu Seniora” Związku Emerytów i Rencistów z siedzibą w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich. Od 1987 r. działał w Klubie „Antracyt” KWK „Julian”, by w 1990 r. powrócić do MDK. Pierwszy raz zaprezentował się publiczności w 1983 r. widowiskiem „Sobótka”.

Bazując na śląskich obrzędach ludowych i pieśniach, w kolejnych latach Zespół wystawił obrzędy pór roku: „Andrzejki”, „Wilijo z Piekarskimi Klachulami”, „Ostatki”, „W Krzyżu zbawienie”, „Obrzędy Wielkanocne”, oraz obrzędy rodzinne, w tym „Wesele piekarskie” w reżyserii Marii Kopeć. Ma w swym repertuarze ponad 350 pieśni ludowych, zawodowych i religijnych.

Swój dorobek zespół prezentował na antenie ogólnopolskiej TV i Polskiego Radia oraz Radia Piekary. Występował w filmach: „Paciorki jednego różańca”, „Budnikowie i inni”, „Zarzewie”, „Piekarska Pani”, „Śladami Kolberga – Czarny Śląsk”, „Świeta wojna”. Polskie Radio, w cyklu „Kolekcja muzyki ludowej”, wydało płytę „Śląsk” – muzyka źródeł, na której wśród 35 utworów zamieszczono 12 pieśni w wykonaniu członków zespołu.

Zespół występował także poza granicami Polski (Luzerna, Paryż, Watykan, Wiedeń, Kahlenberg, Mariazell, Bratysława, Sankt Petersburg).

Od 1993 r. uczestniczył w Międzynarodowych Konferencjach Tańca Współczesnego i Festiwalach Sztuki Tanecznej organizowanych przez Śląski Teatr Tańca. W ramach projektów społecznych, z zespołem pracowali: Boris Caksiran z Jugosławii i Risa Jaroslow – choreograf z USA. W 2001 r. na kanwie śląskich pieśni ludowych został zrealizowany projekt twórczy „Bliskość”. W 2002 r. projekt ten pokazano na Festiwalu „Open Look 2002” w St. Petersburgu. W 2005 r. Zespół, wraz z grupą „Młodzi Gniewni” przedstawił na Festiwalu projekt „Generacje”, który został laureatem konkursu „Pear Arte – Przenikanie Pokoleń”. W 2006 r. uczestniczył w Festiwalu w ramach programów: „Młoda Europa” i „Taniec trzeciej generacji”.

Zespół jest laureatem wielu ogólnopolskich i wojewódzkich nagród i wyróżnień. Pięciu Członkom Ministerstwo Kultury nadało tytuł „Zasłużony Działacz kultury”. W 2007 r. z okazji XXV-lecia działalności Zespół uhonorowany został przez Towarzystwo Kultury Teatralnej medalem nr 2 „Zasłużony dla kultury teatralnej”.

W ostatnich latach Zespół koncertował podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Wiśle i Żywcu. „Piekarskie Klachule” często koncertują z programem kolęd i pastorałek, pieśni maryjnych oraz pieśni pasyjnych.

Od 1 kwietnia 2012 roku zespołem kieruje pani Irena Cisek.

Instruktor: Irena Cisek

Akompaniator: Grzegorz Wituła

Zajęcia: wtorek i piątek godz. 13.30 – 16.00 MDK ul.Bytomska 73 41-940 Piekary Śląskie

 PIEKARZANKI

Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Regionalny „Piekarzanki” powstał w 1997 r. Początki zespołu wiążą się z nowenną do Matki Bożej oraz z pierwszą rocznicą powstania Radia Piekary. Zespół tworzą w większości uczniowie piekarskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów. W swojej historii Piekarzanki mają na swoim koncie spore osiągnięcia m.in.:
– liczne wyróżnienia w prestiżowych Festiwalach i Przeglądach piosenki i tańca m.in. w Boguszowicach, w Chorzowie, w Zebrzydowicach,
– II miejsce w Międzywojewódzkich Spotkaniach Tanecznych WOJ-TAn w Olkuszu,
– II miejsce w Przeglądzie Szkolnych Zespołów Tanecznych w Częstochowie,
– II miejsce w VII, III miejsce w VIII i XXI oraz liczne wyróżnienia w Przeglądzie Piosenki  Dziecięcej „Śląskie Śpiewanie”,
– III miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki „Warszawa da się lubić”,
– Laureat Międzygminnego Przeglądu Zespołów Tanecznych,

 Liczne koncerty to nie tylko festiwale, ale również występy z różnych okazji jak np.:
– uroczyste powitanie Piekar Śląskich w Powiecie Grodzkim,
– uświetnianie piosenką i tańcem wielu piekarskich uroczystości,
– koncerty na festynach ludowych,
– uświetnianie spotkań barbórkowych, dożynkowych i opłatkowych,
– występy w radiu, w telewizji,
– promocja miasta,
– liczne koncerty sakralne.

W swojej historii zespół ma również występy zagraniczne w Czechach i Słowacji. Liczne koncerty świadczą o profesjonalizmie i wyjątkowości młodego zespołu. Młodość, świeżość i entuzjazm sprawiają, że działalność Piekarzanek jest prawdziwą artystyczną przygodą, w której każdy może uczestniczyć. Od 2013 roku aż do chwili obecnej zespół prowadzi Błażej Szymkiewicz, absolwent Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
Przez te kilka lat zespół zdobył m.in.:
– III miejsce w XXI Przeglądzie Piosenki Dziecięcej ,,Śląskie Śpiewanie’’,
– wyróżnienie w IV Festiwalu piosenki maryjnej  ,,Śpiewajmy Naszej Pani’’,
– wyróżnienie w III edycji festiwalu ,, Szanujmy wspomnienia’’ w Bobrowniach.

Instruktor: Błażej Szymkiewicz

Akompaniator: Piotr Nawrat

Zajęcia: sobota godz. 10.00 – 12.00 MDK ul.Bytomska 73 41-940 Piekary Śląskie

BE-LOĆ

Klub Turystyki Kwalifikowanej „be-loć” działający od prawie trzydziestu lat przy Miejskim Domu Kultury skupia ludzi zainteresowanych uprawianiem turystyki kwalifikowanej we wszelkich jej formach i specjalnościach. Są tu piechurzy, kajakarze, wspinacze czy kolarze, ale spotkać można także paralotniarzy, speleologów, żeglarzy. Są specjaliści od koni czy imprez na orientację. Klubowicze pasjonują się też wieloma dziedzinami pokrewnymi turystyce jak: fotografia krajoznawcza, piosenka turystyczna, ochrona przyrody, geocaching, terenoznawstwo, ornitologia czy historia regionu.

W swoich specjalnościach „belociowy” osiągają wysoki poziom fachowości, który niejednokrotnie przekłada się na sukcesy w skali województwa i kraju. Najbardziej znaczące, to wielokrotne zdobycie Pucharu Województwa Śląskiego w Marszach na Orientację w kategoriach indywidualnych i drużynowej oraz drużynowe mistrzostwo Polski w Turystycznych Imprezach na Orientację w ramach reprezentacji województwa śląskiego.

Siedziba Klubu to miłe pomieszczenie na poddaszu MDK, gdzie klubowicze spotykają się w każdy piątek, by planować kolejne wyprawy, wspominać dawne przygody, szkolić się do najbliższych zawodów, podnosić poziom wiedzy krajoznawczej, czy po prostu spotkać ludzi o podobnych zainteresowaniach.

Chociaż przynależność do klubu w żaden sposób nie zależy od wieku, wykształcenia czy zamożności, nie każdy może stać się jednym z nich. Aby do nich dołączyć, trzeba być gotowym na wyrzeczenia i niewygody, być wytrwałym i wrażliwym jednocześnie, ale przede wszystkim trzeba umieć darzyć przyjaźnią innych ludzi i miłością swój Kraj.

Instruktor: Wojciech Boryczka

Zajęcia: piątek godz. 18.00 – 20.00 MDK ul.Bytomska 73 41-940 Piekary Śląskie

                  sobota wyjazdy o godz. 8.00 

FLEK

Sekcja plastyków amatorów powstała w 1979 r.
Obecny instruktor sekcji plastycznej Ryszard Tobór był jednym z trzech założycieli sekcji. Na przestrzeni ostatnich lat członkowie sekcji sześciokrotnie zdobywali pierwsze miejsca w prestiżowym konkursie im. Pawła Wróbla w Katowicach. Członkowie sekcji brali udział w wielu konkursach, wystawach zbiorowych i indywidualnych m.in. „Barwy Śląska”. Część prac o tematyce Śląska zawisła w galerii P. Trefonia w Nakle Śląskim.
Plastycy – amatorzy co roku biorą udział w plenerach malarskich doskonaląc swój warsztat. Oprócz działalności czysto plastycznej członkowie grupy wykonują dekoracje świąteczne i okolicznościowe.
W 2016 roku sekcji plastycznej przyznano Nagrodę Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury im. Wawrzyńca Hajdy.

Instruktor: Ryszard Tobór

Zajęcia: wtorki i piątki godz. 17.00 – 20.00 MDK ul.Bytomska 73 41-940 Piekary Śląskie

FILIA MDK KOZŁOWA GÓRA:

CHÓR HALKA

Chór „Halka” – Kozłowa Góra powstał 11 listopada 1911 roku z inspiracji Franciszka Zająca, który był też pierwszym jego prezesem. „Halka” skupiała w swoich szeregach prawie całą miejscową młodzież.
Głównym celem śpiewaków w czasie zaboru pruskiego było rozbudzanie
 ducha narodowego wśród mieszkańców Kozłowej Góry przez krzewienie pieśni i kultury polskiej oraz działalność społeczną i polityczną.
Od 1980 roku, już pod dyrekcją 
 Józefa Nowaka (dyrygent w latach 1967-1997) zespół prowadzi tylko działalność chóralną. Posiada ogromny repertuar pieśni świeckich i kościelnych oraz ludowych. Chór uczestniczy w uroczystościach państwowych, kościelnych oraz innych imprezach odbywających się na terenie Piekar Śląskich, województwa śląskiego, w kraju i za granicami Polski. Wieloletnia działalność chóru zaowocowała licznymi wyróżnieniami, dyplomami oraz odznaczeniami. Są to m. in.:
– Złoty Krzyż Zasługi,
– Złota Odznaka Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej,
– 
Laur 75-lecia Oddziału Śląskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr,
– 
Złota Odznaka Honorowa z Wieńcem Laurowym Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr,
– odznaczenie Ministra Kultury 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”
– Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa
 Śląskiego
– nagroda im. Wawrzyńca Hajdy (śląskiego działacza i poety), przyznawana od 2001 r. przez Radę Miasta Piekary Śląskie za działalność   kulturalną.

Od września 1997 do stycznia 2013 chórem dyrygowała Aleksandra Poniszowska. Pod jej kierownictwem  chór wypracował nowe brzmienie, zyskując nowych słuchaczy w kraju  i poza jego granicami.
Najważniejsze dla chóru występy krajowe w ostatnich latach  to m.in.:  udział w  Tyskich  Wieczorach Kolędowych,  w Finale Ogólnopolskiego Festiwalu  Kolęd i Pastorałek w Będzinie,  udział w Ogólnopolskim  Zlocie Chórów i Orkiestr w Licheniu oraz w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Warszawie, udział  w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Rybniku oraz w Międzynarodowym Festiwalu Chórów w Jastrzębiu-Zdroju. W  2010 roku  brał udział w II  Świerklanieckich Spotkaniach Chóralnych oraz  w Oratorium Piekarskim Klaudiusza Jani. Chór kilkakrotnie  w roku koncertuje w Piekarach  Śląskich i na terenie województwa, bierze udział we wspólnych koncertach chórów okręgu piekarskiego ŚZChiO, przeglądach i konkursach regionalnych oraz uświetnia uroczystości kościelne i jubileuszowe swoich członków. W ostatnim dziesięcioleciu regularnie organizowane są przez zarząd warsztaty chóralne w Zielonej, Warężynie, Brennej – są to kilkudniowe zgrupowania chórzystów przeznaczone na intensywne ćwiczenia wokalne oraz przygotowywanie nowego repertuaru.
Chór  otrzymuje liczne propozycje koncertów w kraju oraz za granicą m.in. z Czech, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii, Włoch, Francji, z Węgier, Wielkiej Brytanii, Rosji, Szwecji, z USA, Argentyny czy Tajwanu.
Od lutego 2013 chórem dyryguje
 Nina Guzy.

Prezes Chóru: Jerzy Zemelka

Dyrygent: Nina Guzy

Zajęcia: poniedziałek, środa, godz. 18:00 – 20.00 Filia MDK ul. Tarnogórska 49 Kozłowa Góra 

MOIKI

Celem prowadzonej działalności jest tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej, popularyzowanie twórczości muzycznej na terenie województwa śląskiego, społeczno-wychowawcze działanie dla umuzykalnienia dzieci i młodzieży, kształtowanie i umacnianie patriotycznych postaw, przywiązania do tradycji swoich członków, aktywizacja rodziców w  różnego rodzaju przedsięwzięciach. Zespół brał udział w wielu konkursach m.in.: Ocalić od zapomnienia, Czy to prawda czy legenda, Witej Jezusicku mały, II Szkolny Konkurs Zielonej Piosenki, Karlik, Święto Wawrzyńca Hajdy, Śląsko godka, Śląskie śpiewanie, Przidom do nos po niyszporach, Koncert wiosenny – dla rodziców, Zakończenie roku kulturalnego w MDK – Piekary Śląskie. Zespół wykonuje piosenki z tekstami zaczerpniętymi ze śpiewników gwary śląskiej. Dzieci (klasy IV-VI) pod opieką pani Krystyny biorą udział w różnych konkursach i festiwalach, przywożąc z nich liczne nagrody.
W swoim repertuarze zespół posiada:

16 piosenek śląskich

4 piosenki inscenizowane

6 piosenek z elementami tańca

4 kolędy

10 kolęd

6 piosenek ekologicznych

4 piosenki o mamie i rodzinie

12 zabaw z piosenkami

10 zabaw rytmicznych

6 zabaw inscenizowanych z elementami tańca

Instruktor: Krystyna Giołbas 

Zajęcia: wtorki, godz. 12.30 – 13.30 Filia MDK ul. Tarnogórska 49 Kozłowa Góra 

KOZULE:

Celem prowadzonej działalności jest tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej, popularyzowanie twórczości muzycznej na terenie województwa śląskiego, społeczno-wychowawcze działanie dla umuzykalnienia dzieci i młodzieży, kształtowanie i umacnianie patriotycznych postaw, przywiązania do tradycji swoich członków, aktywizacja rodziców w  różnego rodzaju przedsięwzięciach. Zespół brał udział w wielu konkursach m.in.: Ocalić od zapomnienia, Czy to prawda czy legenda,  II Szkolny Konkurs Zielonej Piosenki, Koncert wiosenny – dla rodziców, Zakończenie roku kulturalnego w MDK – Piekary Śląskie. Zespół wykonuje piosenki z tekstami polskich wykonawców dziecięcych.

Dzieci ( klasy II-III) pod opieką pani Krystyny biorą udział w różnych konkursach i festiwalach, przywożąc z nich liczne nagrody.
Zespół podzielony jest na dwie grupy:
gr.1 repertuar:

10 kolęd

6 piosenek ekologicznych

4 piosenki o mamie i rodzinie

12 zabaw z piosenkami

10 zabaw rytmicznych

6 zabaw inscenizowanych z elementami tańca

gr. 2

4 piosenki ludowe inscenizowane

4 tańce śląskie

10 zabaw i wyliczanek ludowych

4 piosenki okolicznościowe

przygotowanie do zespołu Moiki

Instruktor: Krystyna Giołbas

Zajęcia: środa, godz. 12.30 – 13.30 Filia MDK ul. Tarnogórska 49 Kozłowa Góra 

KOZIOŁKI

Celem prowadzonej działalności jest tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej, popularyzowanie twórczości muzycznej na terenie województwa śląskiego, społeczno-wychowawcze działanie dla umuzykalnienia dzieci i młodzieży, kształtowanie i umacnianie patriotycznych postaw, przywiązania do tradycji swoich członków, aktywizacja rodziców w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Zespół brał udział w wielu konkursach m.in.: Czy to prawda czy legenda, Witej Jezusicku mały, II Szkolny Konkurs Zielonej Piosenki, Karlik, Święto Wawrzyńca Hajdy, Śląsko godka, Śląskie śpiewanie, Przidom do nos po niyszporach, Koncert wiosenny – dla rodziców. Zespół wykonuje piosenki z tekstami zaczerpniętymi ze śpiewników gwary śląskiej. Dzieci (2 grupy przedszkole i kl. i razem 22 osoby) pod opieką pani Krystyny biorą udział w różnych konkursach i festiwalach, przywożąc z nich liczne nagrody.
W swoim repertuarze zespół posiada:
•   4 tance ludowe
•   6 wyliczanek i zabaw ludowych
•   12 piosenek dziecięcych
•   6 kolęd10 zabaw muzyczno-ruchowych

Instruktor: Krystynę Giołbas. 

Zajęcia: piątek, godz. 12.30 – 13.30 Filia MDK ul. Tarnogórska 49 Kozłowa Góra

SEKCJA SKATA SPORTOWEGO

Sekcja Skata Sportowego została założona 17 września 2003r. z inicjatywy v-ce Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Jacka Zająca i Stanisława Fryczowskiego. Początki były bardzo trudne. Do pierwszego turnieju w 2003roku zgłosiło się zaledwie 6 osób. W październiku liczba uczestników turnieju powiększyła się do 12, z początkiem stycznia 2004r. było już 18 osób. Wieść o powstaniu Sekcji Skata Sportowego przy Środowiskowym Domu Kultury w Kozłowej Górze rozeszła się po okolicznych miejscowościach. Sekcja obecnie liczy 30 stałych członków. W ramach sekcji organizowane są tzw. Turnieje świąteczne tzn. turnieje z okazji Świat Bożego
Narodzenia oraz Świąt Wielkiej Nocy. Pierwszy zarząd sekcji tworzyli: Stanisław Fryczowski – prezes Jacek Zając – prezes Paweł Ficek, Stefan Szulc, Bronisław Ficek – członkowie zarządu. Działamy w ramach sekcji Filii Miejskiego Domu Kultury w Kozłowej Górze (dawniej Środowiskowy Dom Kultury) 20 listopada 2008r. odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Po 5 latach działalności zrezygnował z funkcji prezesa Stanisław Fryczowski. Nowym prezesem został wybrany Jacek
Zając, który pełni tą funkcję do dnia dzisiejszego. V-ce prezesem został Stanisław Flak Ponadto w skład zarządu weszli Stanisław Fryczowski – sekretarz , Stefan Szulc – skarbnik, Paweł Ficek – sprawy organizacyjne oraz Andrzej Gałęża i Janusz Pudlik.
Zapraszamy wszystkich chętnych, potrafiących grać w skata do czynnego udziału w zawodach. Zgodnie z opinią kolegów głównie z poza Kozłowej Góry panuje tu bardzo dobra atmosfera.

Zajęcia: czwartek godz. 17:00 – 20.00 Filia MDK ul. Tarnogórska 49 Kozłowa Góra