Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich – Marcin Baron

Zastępca dyrektora Miejskiego Domu Kultury i Redaktor Naczelny Radia Piekary – Rafał Kurowski

Zastępca dyrektora Miejskiego Domu Kultury ds. Kina Zacisze – Jakub Pudełko

Sekretariat:
tel. 32 287 28 80 wew. 31
e-mail: sekretariatmdk@radiopiekary.pl

Księgowość:
tel. 32 287 28 80 wew. 36, 37
e-mail: ksiegowosc@radiopiekary.pl

Kadry:
tel. 32 287 28 80 wew. 34
e-mail: kadry@radiopiekary.pl

Impresariat:
e-mail: impresariatmdk@radiopiekary.pl

Tel. 32 287 28 80 wew. 32

Filia MDK:
tel. 32 287 51 34
e-mail: filiamdk@radiopiekary.pl

Kino Zacisze:

Jakub Pudełko – Zastępca dyrektora Miejskiego Domu Kultury ds. Kina Zacisze
e-mail: jakubjan@o2.pl

e-mail: biuro@kinozacisze.p

e-mail: kabina@kinozacisze.pl

e-mail: kasa@kinozacisze.pl
Umowa w sprawie warunków organizacyjno – finansowych
działalności Miejskiego Domu Kultury
w Piekarach Śląskich oraz programu jego działania