SEKCJA SKATA SPORTOWEGO

Sekcja Skata Sportowego została założona 17 września 2003r. z inicjatywy v-ce Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Jacka Zająca i Stanisława Fryczowskiego. Początki były bardzo trudne. Do pierwszego turnieju w 2003roku zgłosiło się zaledwie 6 osób. W październiku liczba uczestników turnieju powiększyła się do 12, z początkiem stycznia 2004r. było już 18 osób. Wieść o powstaniu Sekcji Skata Sportowego przy Środowiskowym Domu Kultury w Kozłowej Górze rozeszła się po okolicznych miejscowościach. Sekcja obecnie liczy 30 stałych członków. W ramach sekcji organizowane są tzw. Turnieje świąteczne tzn. turnieje z okazji Świat Bożego
Narodzenia oraz Świąt Wielkiej Nocy. Pierwszy zarząd sekcji tworzyli: Stanisław Fryczowski – prezes Jacek Zając – prezes Paweł Ficek, Stefan Szulc, Bronisław Ficek – członkowie zarządu. Działamy w ramach sekcji Filii Miejskiego Domu Kultury w Kozłowej Górze (dawniej Środowiskowy Dom Kultury) 20 listopada 2008r. odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Po 5 latach działalności zrezygnował z funkcji prezesa Stanisław Fryczowski. Nowym prezesem został wybrany Jacek
Zając, który pełni tą funkcję do dnia dzisiejszego. V-ce prezesem został Stanisław Flak Ponadto w skład zarządu weszli Stanisław Fryczowski – sekretarz , Stefan Szulc – skarbnik, Paweł Ficek – sprawy organizacyjne oraz Andrzej Gałęża i Janusz Pudlik.
Zapraszamy wszystkich chętnych, potrafiących grać w skata do czynnego udziału w zawodach. Zgodnie z opinią kolegów głównie z poza Kozłowej Góry panuje tu bardzo dobra atmosfera.

Zajęcia: czwartek godz. 17:00 – 20.00 Filia MDK ul. Tarnogórska 49 Kozłowa Góra