KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub RODO), informujemy, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych jest

KINO ZACISZE

UL. BYTOMSKA 73, 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE

E-MAIL: BIURO@KINOZACISZE.PL, TEL. 784 716 795

 

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: UL. BYTOMSKA 73, 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE lub email: BIURO@KINOZACISZE.PL

 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

– przygotowania oferty; realizacji umowy, zamówienia;

– kontaktowania się z Panią/Panem, w celach związanych ze świadczeniem usług,

 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą kontrahenci, podwykonawcy oraz osoby współpracujące z kinem zacisze. Dostęp do danych będą mieli upoważnieni pracownicy/współpracownicy/zleceniobiorcy Administratora.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przygotowania oferty, zawarcia umowy, zamówienia i jej wykonania. Nie podanie danych uniemożliwi przygotowanie oferty, zawarcia umowy, zamówienia i jej wykonania.

Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany w tym profilowane.