MOIKI

Celem prowadzonej działalności jest tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej, popularyzowanie twórczości muzycznej na terenie województwa śląskiego, społeczno-wychowawcze działanie dla umuzykalnienia dzieci i młodzieży, kształtowanie i umacnianie patriotycznych postaw, przywiązania do tradycji swoich członków, aktywizacja rodziców w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Zespół brał udział w wielu konkursach m.in.: Ocalić od zapomnienia, Czy to prawda czy legenda, Witej Jezusicku mały, II Szkolny Konkurs Zielonej Piosenki, Karlik, Święto Wawrzyńca Hajdy, Śląsko godka, Śląskie śpiewanie, Przidom do nos po niyszporach, Koncert wiosenny – dla rodziców, Zakończenie roku kulturalnego w MDK – Piekary Śląskie. Zespół wykonuje piosenki z tekstami zaczerpniętymi ze śpiewników gwary śląskiej. Dzieci (klasy IV-VI) pod opieką pani Krystyny biorą udział w różnych konkursach i festiwalach, przywożąc z nich liczne nagrody.
W swoim repertuarze zespół posiada:

16 piosenek śląskich

4 piosenki inscenizowane

6 piosenek z elementami tańca

4 kolędy

10 kolęd

6 piosenek ekologicznych

4 piosenki o mamie i rodzinie

12 zabaw z piosenkami

10 zabaw rytmicznych

6 zabaw inscenizowanych z elementami tańca

Instruktor: Krystyna Giołbas

Zajęcia: wtorki, godz. 12.30 – 13.30 Filia MDK ul. Tarnogórska 49 Kozłowa Góra