KOZULE:

Celem prowadzonej działalności jest tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej, popularyzowanie twórczości muzycznej na terenie województwa śląskiego, społeczno-wychowawcze działanie dla umuzykalnienia dzieci i młodzieży, kształtowanie i umacnianie patriotycznych postaw, przywiązania do tradycji swoich członków, aktywizacja rodziców w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Zespół brał udział w wielu konkursach m.in.: Ocalić od zapomnienia, Czy to prawda czy legenda, II Szkolny Konkurs Zielonej Piosenki, Koncert wiosenny – dla rodziców, Zakończenie roku kulturalnego w MDK – Piekary Śląskie. Zespół wykonuje piosenki z tekstami polskich wykonawców dziecięcych.

Dzieci ( klasy II-III) pod opieką pani Krystyny biorą udział w różnych konkursach i festiwalach, przywożąc z nich liczne nagrody.
Zespół podzielony jest na dwie grupy:
gr.1 repertuar:

10 kolęd

6 piosenek ekologicznych

4 piosenki o mamie i rodzinie

12 zabaw z piosenkami

10 zabaw rytmicznych

6 zabaw inscenizowanych z elementami tańca

gr. 2

4 piosenki ludowe inscenizowane

4 tańce śląskie

10 zabaw i wyliczanek ludowych

4 piosenki okolicznościowe

przygotowanie do zespołu Moiki

Instruktor: Krystyna Giołbas

Zajęcia: środa, godz. 12.30 – 13.30 Filia MDK ul. Tarnogórska 49 Kozłowa Góra