KOZIOŁKI

Celem prowadzonej działalności jest tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej, popularyzowanie twórczości muzycznej na terenie województwa śląskiego, społeczno-wychowawcze działanie dla umuzykalnienia dzieci i młodzieży, kształtowanie i umacnianie patriotycznych postaw, przywiązania do tradycji swoich członków, aktywizacja rodziców w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Zespół brał udział w wielu konkursach m.in.: Czy to prawda czy legenda, Witej Jezusicku mały, II Szkolny Konkurs Zielonej Piosenki, Karlik, Święto Wawrzyńca Hajdy, Śląsko godka, Śląskie śpiewanie, Przidom do nos po niyszporach, Koncert wiosenny – dla rodziców. Zespół wykonuje piosenki z tekstami zaczerpniętymi ze śpiewników gwary śląskiej. Dzieci (2 grupy przedszkole i kl. i razem 22 osoby) pod opieką pani Krystyny biorą udział w różnych konkursach i festiwalach, przywożąc z nich liczne nagrody.
W swoim repertuarze zespół posiada:
• 4 tance ludowe
• 6 wyliczanek i zabaw ludowych
• 12 piosenek dziecięcych
• 6 kolęd10 zabaw muzyczno-ruchowych

Instruktor: Krystynę Giołbas.

Zajęcia: piątek, godz. 12.30 – 13.30 Filia MDK ul. Tarnogórska 49 Kozłowa Góra