CHÓR HALKA

Chór „Halka” – Kozłowa Góra powstał 11 listopada 1911 roku z inspiracji Franciszka Zająca, który był też pierwszym jego prezesem. „Halka” skupiała w swoich szeregach prawie całą miejscową młodzież.
Głównym celem śpiewaków w czasie zaboru pruskiego było rozbudzanie ducha narodowego wśród mieszkańców Kozłowej Góry przez krzewienie pieśni i kultury polskiej oraz działalność społeczną i polityczną.
Od 1980 roku, już pod dyrekcją Józefa Nowaka (dyrygent w latach 1967-1997) zespół prowadzi tylko działalność chóralną. Posiada ogromny repertuar pieśni świeckich i kościelnych oraz ludowych. Chór uczestniczy w uroczystościach państwowych, kościelnych oraz innych imprezach odbywających się na terenie Piekar Śląskich, województwa śląskiego, w kraju i za granicami Polski. Wieloletnia działalność chóru zaowocowała licznymi wyróżnieniami, dyplomami oraz odznaczeniami. Są to m. in.:
– Złoty Krzyż Zasługi,
– Złota Odznaka Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej,
– Laur 75-lecia Oddziału Śląskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr,
– Złota Odznaka Honorowa z Wieńcem Laurowym Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr,
– odznaczenie Ministra Kultury „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
– Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego
– nagroda im. Wawrzyńca Hajdy (śląskiego działacza i poety), przyznawana od 2001 r. przez Radę Miasta Piekary Śląskie za działalność kulturalną.

Od września 1997 do stycznia 2013 chórem dyrygowała Aleksandra Poniszowska. Pod jej kierownictwem chór wypracował nowe brzmienie, zyskując nowych słuchaczy w kraju i poza jego granicami.
Najważniejsze dla chóru występy krajowe w ostatnich latach to m.in.: udział w Tyskich Wieczorach Kolędowych, w Finale Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, udział w Ogólnopolskim Zlocie Chórów i Orkiestr w Licheniu oraz w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Warszawie, udział w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Rybniku oraz w Międzynarodowym Festiwalu Chórów w Jastrzębiu-Zdroju. W 2010 roku brał udział w II Świerklanieckich Spotkaniach Chóralnych oraz w Oratorium Piekarskim Klaudiusza Jani. Chór kilkakrotnie w roku koncertuje w Piekarach Śląskich i na terenie województwa, bierze udział we wspólnych koncertach chórów okręgu piekarskiego ŚZChiO, przeglądach i konkursach regionalnych oraz uświetnia uroczystości kościelne i jubileuszowe swoich członków. W ostatnim dziesięcioleciu regularnie organizowane są przez zarząd warsztaty chóralne w Zielonej, Warężynie, Brennej – są to kilkudniowe zgrupowania chórzystów przeznaczone na intensywne ćwiczenia wokalne oraz przygotowywanie nowego repertuaru.
Chór otrzymuje liczne propozycje koncertów w kraju oraz za granicą m.in. z Czech, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii, Włoch, Francji, z Węgier, Wielkiej Brytanii, Rosji, Szwecji, z USA, Argentyny czy Tajwanu.
Od lutego 2013 chórem dyryguje Nina Guzy.

Prezes Chóru: Jerzy Zemelka

Dyrygent: Nina Guzy

Zajęcia: poniedziałek, środa, godz. 18:00 – 20.00 Filia MDK ul. Tarnogórska 49 Kozłowa Góra