BE-LOĆ

Klub Turystyki Kwalifikowanej „be-loć” działający od prawie trzydziestu lat przy Miejskim Domu Kultury skupia ludzi zainteresowanych uprawianiem turystyki kwalifikowanej we wszelkich jej formach i specjalnościach. Są tu piechurzy, kajakarze, wspinacze czy kolarze, ale spotkać można także paralotniarzy, speleologów, żeglarzy. Są specjaliści od koni czy imprez na orientację. Klubowicze pasjonują się też wieloma dziedzinami pokrewnymi turystyce jak: fotografia krajoznawcza, piosenka turystyczna, ochrona przyrody, geocaching, terenoznawstwo, ornitologia czy historia regionu.

W swoich specjalnościach „belociowy” osiągają wysoki poziom fachowości, który niejednokrotnie przekłada się na sukcesy w skali województwa i kraju. Najbardziej znaczące, to wielokrotne zdobycie Pucharu Województwa Śląskiego w Marszach na Orientację w kategoriach indywidualnych i drużynowej oraz drużynowe mistrzostwo Polski w Turystycznych Imprezach na Orientację w ramach reprezentacji województwa śląskiego.

Siedziba Klubu to miłe pomieszczenie na poddaszu MDK, gdzie klubowicze spotykają się w każdy piątek, by planować kolejne wyprawy, wspominać dawne przygody, szkolić się do najbliższych zawodów, podnosić poziom wiedzy krajoznawczej, czy po prostu spotkać ludzi o podobnych zainteresowaniach.

Chociaż przynależność do klubu w żaden sposób nie zależy od wieku, wykształcenia czy zamożności, nie każdy może stać się jednym z nich. Aby do nich dołączyć, trzeba być gotowym na wyrzeczenia i niewygody, być wytrwałym i wrażliwym jednocześnie, ale przede wszystkim trzeba umieć darzyć przyjaźnią innych ludzi i miłością swój Kraj.

Instruktor: Wojciech Boryczka

Zajęcia: piątek godz. 18.00 – 20.00 MDK ul.Bytomska 73 41-940 Piekary Śląskie

sobota wyjazdy o godz. 8.00