NIE RZUCIM ZIEMII…

Widowisko teatralno-muzyczne pn. „Nie rzucim ziemi…” przygotowane w ramach obchodów 100-lecia powstań śląskich miało ogromne znaczenie dla mieszkańców Piekar Śląskich, całego regionu i kraju. Przygotowane zostało z wielkim rozmachem, profesjonalizm i poświeceniem, a przede wszystkim ogromem pracy. Wydarzenie to różniło się swoim charakterem od innych imprez organizowanych w naszym mieście bogactwem zastosowanych form. Należy tu wymienić przede wszystkim muzykę, aktorstwo, wizualizacje.

W przedsięwzięciu wzięli udział znani muzycy, m.in. Miuosh, który był również kierownikiem muzycznym całego przedsięwzięcia, Renata Przemy, Organek, Sebastian Riedel, Marcin Wyrostek, Bela Komoszyńska oraz wybitni aktorzy m.in. Olgierd Łukaszewicz w towarzystwie aktorów Teatru Śląskiego. Nad całością czuwał znany reżyser, aktor, scenarzysta Robert Talarczyk, zaś autorami scenariusza byli Miłosz Markiewicz i Dariusz Pietrucha. Kopiec Wyzwolenia w Piekarach Śląskich stał się zarówno naturalną scenografią, jak i bohaterem widowiska teatralno-muzycznego, upamiętniającego wydarzenia sprzed 100 lat.

W przygotowanej specjalnie z tej okazji rekonstrukcji wzięło udział wielu statystów, konie i pojazdy historyczne. Publiczność mogła zobaczyć pokazy pirotechniczne symulujące ostrzał artyleryjski. Widowisko zakończono multimedialnym pokazem w postaci mappingu z wykorzystaniem świateł najnowszej generacji, dźwięku oraz efektów specjalnych, pirotechnicznych i laserów. Było to spektakularne przedstawienie wizualne, składające się ze specjalnie zaprojektowanych wizualizacji, której tematyka została ściśle dopasowana do wydarzeń związanych z powstaniami śląskimi.

Była to oryginalna lekcja historii ukazana w niecodzienny, nowatorski sposób.

Koprodukcją wydarzenia zajmowali się: Górnośląska – Zagłębiowska Metropolia, Miasto Piekary Śląskie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach, Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich, Województwo Śląskie. Partnerami byli: Opera Śląska w Bytomiu, i Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Stowarzyszenie Na Rzecz Zabytków i Fortyfikacji „Pro Fortalicjum”, Orkiestra Wojskowa w Bytomiu, Górnicza Orkiestra Dęta „Piekary – Julian”.

Z wszystkimi instytucjami spisano stosowne umowy, w których określono zakres odpowiedzialności każdej ze stron.

Poprzez procedury zapytania o cenę wyłoniono firmy odpowiedzialne za przygotowanie sceno techniki, która była niezbędna do właściwej realizacji tak dużej imprezy.

Wyłoniono również firmy mające zabezpieczyć imprezę masową, tj. ochrona, zabezpieczenie medyczne, WC, barierki ochronne, z którymi również podpisano umowy.

Dla podniesienia rangi wydarzenia nagrano płyty CD „Na żołnierską nutę” z utworami w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Bytomia w ilości 3 tyś, szt. Wydrukowano również książkę pt. „Emil Baron. To nie sztuka dać się zabić. Wspomnienia piekarskiego powstańca” w ilości 2200 szt. Egzemplarzy, które następnie wręczane były wszystkim uczestnikom imprezy.

Miejski Dom Kultury podjął działania mające na celu promocję wydarzenia poprzez:

  • przygotowanie i rozwieszenie na terenie miasta banerów oraz billboardów promocyjnych,

  • wydruk plakatów oraz rozwieszenie ich na słupach reklamowych, tablicach ogłoszeniowych, w instytucjach

  • wydruk oraz przesłanie gościom zaproszeń

  • promocja na antenie Radia Piekary,

  • promocja na stronach internetowych i facebooku MDK w Piekarach Śląskich oraz Radia Piekary, Wyborcza.pl (oddział Katowice i Bielsko), Dziennika Zachodniego, Silesia.pl, e-teatr.pl, powstania.slaskie.pl, blogu Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, Katowice TVP 3, Piekary Śląskie nasze miasto, na stronie Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach, Górnoślasko – Zagłębiowskiej Metropolii

  • promocja w gazetach „Przegląd Piekarski”, „Dziennik Zachodni”, Gazeta Wyborcza

Dzięki retransmisji w TVP3 Katowice widowisko mogło obejrzeć szerokie grono odbiorców w całym kraju.

Widowisko zaplanowane na dzień 22 sierpnia 2020 r. zostało zrealizowane w dniu następnym tj. 23.08.2020 r. z powodu gwałtownego załamania pogody, zagrażającego bezpieczeństwu ludzi. Pomimo nieprzewidzianej i trudnej sytuacji wszystkie zaplanowane cele przedsięwzięcia zostały osiągnięte.